3.3.3.0 בתי כנסת המוכרים ע"י המועצה הדתית

2003
03. שירותי רווחה
בתי כנסת