3.4.1.0 פעילויות בסניף מגן דוד אדום לפי חודשים

2003
03. שירותי רווחה
מגן-דוד אדום