3.4.3.0 סוגי שירות של סניף מגן דוד אדום בראשון-לציון