3.4.4.0 פעילות סניף מגן-דוד אדום – ק"מ

2003
03. שירותי רווחה
מגן-דוד אדום