4.0.1 לוח 4.1 מערכת החינוך העירונית בתי ספר כיתות ותלמידים