4.0.1 לוח 4.1 מערכת החינוך העירונית, בתי ספר, כיתות ותלמידים