4.0.2.1 גרף תלמידים במערכת החינוך העירונית לפי מסגרת תשמ"ו - תשס"ח