4.0.2.1 גרף תלמידים במערכת החינוך העירונית לפי מסגרת תשמ''ו - תשס''ז