4.0.2.2 גרף תלמידים במערכת החינוך העירונית, לפי דרג מוסד וזרם - תשס"ח