4.0.2.2 גרף תלמידים במערכת החינוך העירונית לפי דרג מוסד וזרם - תשס''ז