4.0.7 לוח 4.7 בתי ספר יסודיים במערכת החינוך העירונית כיתות ותלמידים - המשך