4.1.0 לוח 4.10 כיתות – ממוצעים לפי בתי ספר ולפי שנה בבתי הספר היסודיים