4.1.1-2 לוח 4.11 מסגרות לימוד ומספר תלמידים של החינוך המיוחד