4.1.1.0 בתי-ספר, תלמידים וכיתות במערכת החינוך העירונית