4.1.1.1 בתי-ספר, תלמידים וכיתות במערכת החינוך העירונית - גרף