4.1.2.0 תלמידים בבתי-ספר יסודיים לפי שנים בערים הגדולות