4.1.6-7 לוח 4.16 כיתות בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית