4.1.6-7 לוח 4.17 תלמידים בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית