4.1.6.0 מסגרות לימוד ותלמידים בחינוך המיוחד

2003
04. חינוך והשכלה
חינוך מיוחד