4.1.7.0 עולים חדשים שנקלטו במערכת החינוך

2003
04. חינוך והשכלה
עולים חדשים