4.2.2 לוח 4.22 מספר תלמידים בחינוך העל יסודי לפי שנים בערים הגדולות