4.2.2.0 גני ילדים ותלמידים לפי זרם חינוכי

2003
04. חינוך והשכלה
גני ילדים