4.2.3 לוח 4.23 זכאים לתעודת בגרות תלמידי י''ב בראשון לציון