4.2.4 לוח 4.24 לומדים ניגשים וזכאים לתעודת בגרות תלמידי י''ב הלומדים בערים הגדולות