4.2.4 לוח 4.24 לומדים, ניגשים וזכאים לתעודת בגרות תלמידי י"ב הלומדים בערים הגדולות