4.2.8 לוח 4.28 פעילויות ומשתתפים במכללת הורים - תשס"ח