4.2.8-9 לוח 4.29 כיתות ותלמידים בהשכלת מבוגרים

2004, 2005, 2006, 2007
04. חינוך והשכלה