4.3.0-1-2 לוח 4.32 סטודנטים הלומדים במכללת אברוצקי – האוניברסיטה הפתוחה