4.3.0-1-2 לוח 4.31 סטודנטים הלומדים במכללה למדעים – האוניברסיטה הפתוחה