4.3.1.0 תלמידים וכיתות בבתי-הספר היסודיים במערכת החינוך העירונית (חלק א')