4.3.1.1 תלמידים וכיתות בבתי-הספר היסודיים במערכת החינוך העירונית (חלק ב')