4.3.1.2 תלמידים וכיתות בבתי-הספר היסודיים במערכת החינוך העירונית: כיתות ותלמידים - גרף