4.3.2 לוח 4.32 סטודנטים הלומדים במכללת אברוצקי - האוניברסיטה הפתוחה