4.3.3 לוח 4.33 מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות לפי תוצאות הרשמה ויישוב מגורים