4.3.4 לוח 4.34 סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות לפי מוסד לימודים וישוב מגורים