4.3.4.0 תלמידים וכיתות בבתי-הספר יסודיים-ממלכתיים במערכת החינוך העירונית