4.3.5 לוח 4.35 סטודנטים לתואר ראשון במכללות אקדמיות לפי מחוז מוסד לימודים וישוב מגורים