4.3.5.0 כיתות וממוצעים בבתי-הספר היסודיים

2003
04. חינוך והשכלה
חינוך יסודי