4.3.6.0 מדד הטיפוח בחינוך היסודי בערים הגדולות

2003
04. חינוך והשכלה
מדד הטיפוח בחינוך היסודי