4.3.6.1 מדד הטיפוח בחינוך היסודי בערים הגדולות - גרף

2003
04. חינוך והשכלה
מדד הטיפוח בחינוך היסודי