4.3.8 לוח 4.38 מקבלי תואר ראשון לפי סוג מוסד - תושבי ראשון לציון תשס"ז