4.3.9 לוח 4.39 מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות, לפי מוסד ויישוב מגורים