4.4.0 לוח 4.40 מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמאיות, לפי מחוז לימוד ויישוב מגורים