4.4.1 לוח 4.41 מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמאיות לחינוך, לפי מחוז לימוד ויישוב מגורים