4.4.1.0 תלמידי בתי-הספר העל-יסודיים במערכת החינוך העירונית