4.4.2.0 תלמידים וכיתות בכיתות ז'-י"ב במערכת החינוך העירונית