4.4.3.0 כיתות בחטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית

2003
04. חינוך והשכלה
חטיבות ביניים