4.4.4.0 תלמידי חטיבות הביניים במערכת החינוך העירונית

2003
04. חינוך והשכלה
חטיבות ביניים