4.4.5.0 תלמידי כיתות ח'-י"ב במערכת החינוך העירונית

2003
04. חינוך והשכלה
כיתות ח - י"ב