4.4.6.0 אחוז תלמידי ט'-י"ב לעומת כיתה ח' של אותו המחזור